SLLP

Investeren in Roemeense landbouwgrond met Kamphorst Agrofondsen

Overweegt u om te investeren in Roemenië? Dan is het goed om te weten dat de grondprijs in Roemenië sinds 2012 vervijfentwintigvoudigd is. Dit maakt het interessant om te investeren in de Roemeense landbouwsector. Roemenië is een land met veel onbenutte landbouwgronden en een gunstig klimaat voor de landbouw. Bovendien is het land lid van de Europese Unie, waardoor er subsidies beschikbaar zijn voor de landbouwsector. Investeren in agrofondsen kan daarom een interessante optie zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele investering met potentieel voor groei.

Voordelen van investeren in Roemeense landbouwgrond

Als u overweegt te investeren in landbouwgrond, dan is Roemenië een aantrekkelijke optie. Het land heeft vruchtbare landbouwgrond, een gunstig klimaat en relatief lage arbeidskosten, waardoor het een interessante bestemming is voor agrarische investeringen. Bovendien biedt Roemenië genoeg ruimte om te ondernemen, in tegenstelling tot Nederland waar de grenzen knellen. Landbouwgrond wordt steeds waardevoller als gevolg van afnemende grondstoffen en toenemende vraag naar voeding. Investeren in Roemeense landbouwgrond kan daarom een interessante optie zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele investering met potentieel voor groei.

Uitdagingen bij investeren in Roemenië

Bij het investeren in Roemeense landbouwgrond zijn er enkele uitdagingen waar u rekening mee moet houden. Zo zijn transport en opslag van mest duur in Roemenië, waardoor export naar Hongarije en Polen bekender is dan export naar Roemenië zelf. Daarnaast is het gebruik van natuurlijke mest niet gebruikelijk in de Roemeense cultuur en kan het lastig zijn om personeel hiervan te overtuigen. Het is dus belangrijk om deze uitdagingen in kaart te brengen en hier oplossingen voor te vinden. Een goede voorbereiding en samenwerking met lokale partners kan helpen om deze uitdagingen te overwinnen en het investeren in Roemeense landbouwgrond tot een succes te maken.

Duurzame landbouwpraktijken

Duurzame landbouwpraktijken zijn van groot belang voor de toekomst van ons voedselsysteem. Een duurzame landbouw heeft als doel om op een efficiënte en verantwoorde manier om te gaan met water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dit staat centraal in de kringloopstrategie van de Nederlandse minister Schouten. Door het terugdringen van verliezen in de voedselketen wordt er gestreefd naar een duurzame en circulaire landbouw. Investeren in Roemeense landbouwgrond kan hier een bijdrage aan leveren, mits er wordt gewerkt volgens duurzame landbouwpraktijken. Het is belangrijk om hierbij samen te werken met lokale partners en te investeren in een duurzame toekomst voor de Roemeense landbouw.

De rol van Nederlandse agribusiness bedrijven

Nederlandse agribusiness bedrijven hebben de kennis en technologie om de gewenste transitie naar duurzame landbouw ook buiten onze landsgrenzen op gang te brengen. Kamphorst Agrofondsen is een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat zich richt op duurzame landbouwpraktijken en investeert in Roemeense landbouwgrond. Door te investeren in gebieden met een geringe mate van bodemverdichting, wordt er gestreefd naar een duurzame en circulaire landbouw. Kamphorst Agrofondsen ziet biologische landbouw als economisch levensvatbaarder dan chemische afhankelijke basislandbouw. Het is belangrijk dat er wordt samengewerkt met lokale partners om een duurzame toekomst voor de Roemeense landbouw te realiseren.