SLLP

Registeraccountant vs. Accountant-administratieconsulent: Wat is het verschil?

Als het gaat om accountancy, zijn er verschillende titels en functies die kunnen verwarrend zijn. Twee van de meest voorkomende titels in Nederland zijn Registeraccountant (RA) en Accountant-administratieconsulent (AA). In deze tekst zullen we de belangrijkste verschillen tussen deze titels uitleggen en wat hun rol is in het bedrijfsleven.

Wat is een Registeraccountant (RA)?

Een Registeraccountant (RA) is een financiële expert die gespecialiseerd is in assurance, accounting en financiële rapportage. Om de titel RA te verkrijgen, moet een persoon een universitaire opleiding in accountancy of finance volgen, gecombineerd met een stage van minimaal drie jaar bij een erkend accountantskantoor en het succesvol afronden van een rigoureus examen. Een RA moet ook voldoen aan voortdurende bijscholings- en nalevingsvereisten om hun titel te behouden en professionele ontwikkeling te blijven volgen.

De rol van een RA is om audits en assurance diensten uit te voeren, zoals het controleren van de jaarrekening van een bedrijf en het verstrekken van zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële informatie. Ze kunnen ook adviseren over financiële kwesties, zoals fusies en overnames, risicobeheer en financiële verslaggevingsvereisten.

Wat is een Accountant-administratieconsulent (AA)?

Een Accountant-administratieconsulent (AA) is een financieel professional die zich richt op de financiële administratie en boekhouding van bedrijven. Om de titel AA te verkrijgen, moet een persoon een hbo-opleiding in accountancy of finance volgen en een driejarige beroepsopleiding volgen. Een AA moet ook voldoen aan voortdurende bijscholings- en nalevingsvereisten om hun titel te behouden en professionele ontwikkeling te blijven volgen.

De rol van een AA is om financiële rapportage en boekhouding van bedrijven te beheren en te adviseren over belastingwetgeving en -compliance. Ze kunnen ook helpen bij het opstellen van jaarrekeningen en het opstellen van begrotingen en prognoses.

Verschillen tussen RA en AA

Het belangrijkste verschil tussen een RA en een AA is dat een RA zich richt op assurance, accounting en financiële rapportage, terwijl een AA zich richt op financiële administratie en boekhouding. De opleiding van een RA is universitair en langer dan de opleiding van een AA, die een hbo-opleiding heeft gevolgd. Dit betekent dat een RA meer bevoegdheden heeft en meer expertise heeft op het gebied van accounting en financiële rapportage dan een AA.

Een ander verschil is dat de titel AA gereguleerd is door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA), terwijl de titel RA is gereguleerd door zowel de NBA als de wetgeving. Dit betekent dat er strikte richtlijnen zijn voor het verkrijgen van de titel RA en dat een RA meer bevoegdheden heeft dan een AA. Een RA kan bijvoorbeeld audits uitvoeren en assurance diensten verlenen, terwijl een AA deze diensten niet mag uitvoeren.

Welke diensten bieden RA’s en AA’s aan?

RA’s en AA’s bieden verschillende diensten aan bedrijven, waaronder:

Financiële rapportage en assurance diensten, zoals het controleren van de jaarrekening van een bedrijf en het verstrekken van zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële informatie.

Belastingadvies en -compliance, zoals het adviseren over belastingwetgeving en het indienen van belastingaangiften.

Financiële planning en budgettering, zoals het adviseren over financiële doelen en het opstellen van budgetten en prognoses.

Managementadvies, zoals het adviseren over fusies en overnames, risicobeheer en strategische planning.

Financiële administratie en boekhouding, zoals het beheren van financiële transacties en het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen.